จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร 053-242026

ที่อยู่ ชั้น 2 บิ๊กซีเอ็กตร้าเชียงใหม่

เลขที่ 94 ห้อง77-78 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso

เบอร์โทร 053-246506

ที่อยู่ ชั้น 1 บิ๊กซีเชียงใหม่

เลขที่ 208 ชั้น 1 ห้องเอ-8-9 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso

เบอร์โทร 053-288933

ที่อยู่ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล

เลขที่ 99,99/1,99/2 ห้องG08 ชั้น G ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-210756

ที่อยู่ ชั้น 2 โลตัสคำเที่ยง

เลขที่ 19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-224552

ที่อยู่ ชั้น B1 กาดสวนแก้ว

เลขที่ 99/4 ชั้น B1 ห้องที่ 13 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-243075

ที่อยู่ ชั้น 2 โลตัสรวมโชค

เลขที่ 6 ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso

เบอร์โทร 053-412591

ที่อยู่ ชั้น G เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 1

เลขที่ 2 เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า ห้องที่ CG.2 ชั้น G ม.4 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-903574

ที่อยู่ ชั้น G เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 2

เลขที่ 2 ห้องที่ G-189 ชั้น G ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-230399

ที่อยู่ รวมโชคมอลล์

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-214250

ที่อยู่ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เลขที่ 211 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-447867

ที่อยู่ ชั้น 2 บิ๊กซีหางดง

เลขที่ 433/4 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Monterosso

เบอร์โทร 053-214191

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า

เลขที่ 55/5 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-142634

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา

เลขที่ 192 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-214187

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Monterosso

เบอร์โทร 053-215081

ที่อยู่ ลานเพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-211624

ที่อยู่ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Monterosso

เบอร์โทร 082-7629584

ที่อยู่ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 090-3214364

ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 1 ถนน เชียงใหม่-หางดง ตำบล ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

Monterosso Monterosso

จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร 053-732919

ที่อยู่ ตลาด 3 ประเทศ

เลขที่ 999 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Monterosso

เบอร์โทร 053-153322

ที่อยู่ บิ๊กซีเชียงราย

เลขที่ 184 ม.25 ถ.รอบเวียง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เบอร์โทร 053-179912

ที่อยู่ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

เลขที่ 99/9 ชั้น G ศูฯย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ห้องเลขที่ KG01 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-771308

ที่อยู่ โลตัสแม่จัน

เลขที่ 245 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Monterosso

เบอร์โทร 053-776077

ที่อยู่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 093-2436421

ที่อยู่ หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-732616

ที่อยู่ โลตัสแม่สาย

เลขที่ 156 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Monterosso

เบอร์โทร 053-727325

ที่อยู่ บิ๊กซีสนามบินเชียงราย

เลขที่ 184 หมู่ที่ 25 ถนน พหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

Monterosso Monterosso

จังหวัดลำพูน

เบอร์โทร 053-582574

ที่อยู่ บิ๊กซีลำพูน

เลขที่ 200 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 053-510634

ที่อยู่ ขายส่งลำพูน

เลขที่ 94 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

Monterosso

เบอร์โทร 053-560715

ที่อยู่ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า

เลขที่ 160 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

Monterosso

เบอร์โทร 053-093493

ที่อยู่ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช็อปปิ้งมอลล์

เลขที่ 179/1 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

Monterosso

จังหวัดลำปาง

เบอร์โทร 054-228542

ที่อยู่ บิ๊กซีลำปาง

เลขที่ 65 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบดุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 054-226626

ที่อยู่ โลตัสลำปาง

เลขที่ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 054-811880

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลำปาง

เลขที่ 319 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

Monterosso

จังหวัดแพร่

เบอร์โทร 054-522088

ที่อยู่ บิ๊กซีแพร่

เลขที่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 054-520801

ที่อยู่ บิ๊กซีแพร่

หมู่ที่ 1 55/4 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่แพร่

Monterosso

จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทร 055-266447

ที่อยู่ บิ๊กซีพิษณุโลก

เลขที่ 939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Monterosso

เบอร์โทร 055-330375

ที่อยู่ โลตัสท่าทอง

เลขที่ 444 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เบอร์โทร 055-338480

ที่อยู่ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

เลขที่ 9/99 ชั้น 3 ห้อง 306 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

Monterosso

เบอร์โทร 055-248839

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าท๊อปแลนด์

เลขที่ 68/33 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 055-253848

ที่อยู่ โลตัสโคกช้าง

เลขที่ 909 ม.10 ต.อรัญญิก อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

Monterosso

เบอร์โทร 055-304544,055-211345

ที่อยู่ ศูนย์กระจายสินค้าพิษณุโลก

เลขที่ สี่แยกไทยแอร์โรว์ จ.พิษณุโลก

Monterosso

จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร 054-484302

ที่อยู่ โลตัสพะเยา

เลขที่ 669 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 054-484303

ที่อยู่ เจริญภัณฑ์พะเยา

เลขที่ 12/7 ถ.เวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

Monterosso

จังหวัดอุตรดิตถ์

เบอร์โทร 055-403759

ที่อยู่ ห้างสรรพสินฟรายเดย์อุตรดิตถ์

Monterosso Monterosso

เบอร์โทร 055-414992

ที่อยู่ ศรีพงษ์ พาร์ค

เลขที่ 45/1 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิษถ์

Monterosso

×