ประวัติผึ้งน้อย
logo

ประกอบการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำเร็จรูป เช่น เค้ก ขนมปัง คุกกี้ พาย เดนิช ทาร์ต โรล พิซซ่า ขนมอบนานาชนิตและขนมไทยทุกชนิด ฯลฯ โดยเป็นผู้ผลิตเอง ขายเอง 90% และรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในเครือข่ายผึ้งน้อยอีกประมาณ 10% บริการขายส่ง ณ ที่ตั้งสำนักงานผึ้งน้อย

จุดบริการลูกค้าขายปลีกดังนี้

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิกซีเอ็กตร้าเชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิกซีเชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสคำเที่ยง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยกาดสวนแก้ว

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสรวมโชค

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 1

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 2

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยรวมโชคมอลล์

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิ๊กซีหางดง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าเมญ่า

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยลานเพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยสวนสัตว์เชียงใหม่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยตลาด 3 ประเทศ

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิ๊กซีเชียงราย

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสแม่จัน

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสแม่สาย

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิ๊กซีลำพูน

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยขายส่งลำพูน

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยศูนย์การค้าแจ่มฟ้า

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช็อปปิ้งมอลล์

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิ๊กซีลำปาง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสลำปาง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลำปาง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิ๊กซีแพร่

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยบิ๊กซีพิษณุโลก

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสท่าทอง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินค้าท๊อปแลนด์

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสโคกช้าง

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยศูนย์กระจายสินค้าพิษณุโลก

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยโลตัสพะเยา

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยเจริญภัณฑ์พะเยา

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยทีทีการ์เด้น

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยห้างสรรพสินฟรายเดย์อุตรดิตถ์

  ผึ้งน้อย สาขาผึ้งน้อยศรีพงษ์ พาร์ค

การควบคุมการผลิต

"ผึ้งน้อยเบเกอรี่"ได้จัดกระบวนการผลิตครบวงจรคือ การจัดเตรียมวัตถุดิบ,การผสมการขึ้นรูปขนมตามรูปแบบต่างๆ,การอบ,บรรจุภัณฑ์,การตรวจสอบและการจัดจำหน่าย ได้มีการควบคุมการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของผึ้งน้อยมีคุณค่าทางอาหารถูกสุขลักษณะโดยมีการตรวจสอบด้วยระบบควบคุมคุณภาพ (Q.C) ทุกขั้นตอนและใช้เครื่องจักรในการผสม ตลอดจนใช้เตาอบที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)ตามโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ทำการประเมินวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food Safety)ในระดับดีมาก ทำให้เรามั่นใจในกระบวนการผลิตที่ผ่านมาและจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

การวางแผนการตลาด

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ มีความสำคัญต่อสังคมปัจจุบัน ตัวสินค้ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความง่ายและความสะดวกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า เพียงขนมปังหรือเค้กชิ้นเล็กๆ สักชิ้น นมสักกล่อง ย่อมเพียงพอสำหรับเข้าที่เร่งรีบหรือวันหยุดอันเรียบง่าย แต่ธุรกิจเบเกอรี่มีความอ่อนไหวต่อกลไกการตลาดมาก จึงถูกรุกโดยค่าย เบเกอรี่และฟาสต์ฟู๊ดส์ ของต่างประเทศประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทั้งภาคราชการและธุรกิจเอกชนในภาคเหนือ มีผู้บริโภคในวันทำงานมาก ตลาดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้สนใจลงทุนกิจการฟาสต์ฟู๊ดส์และเบเกอรี่ ที่เป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศหลากหลาย เป็นเหตุให้ผึ้งน้อยเบเกอรี่เป็นเบเกอรี่ท้องถิ่น (Local Brand) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พยายามศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณโดยเราเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ พยายามใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายในศูนย์การค้าและระบบขายตรง (Direct Markerting) เน้นกระบวนการส่งเสริมการขายให้ครบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าพอใจ ขยายตลาดหรือจุดขายให้ทั่วถึง พยายามเข้าถึงตลาดผู้บริโภคทุกระดับ และการบริการที่ดีสู่ลูกค้า โดยเฉพาะการบริการส่งขนมถึงบ้านในรูปแบบ Delivery แผนพัฒนาธุรกิจเบเกอรี่ ผึ้งน้อยเบเกอรี่ได้ขยายพื้นที่โรงงาน เพิ่มเครื่องจักร เครื่องผสม เตาอบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เราผึ้งน้อยเตรียมเป็นเบเกอรี่ท้องถิ่น เมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา จะพัฒนาสินค้า ขนมไทยและเทศ สนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้