เค้ก
คุกกี้
ทาร์ต,ขนมหยิบชิ้น
ชุดเบรค
เดนิช
ครัวซอง
แซนวิช
ปังใส่ไส้
โดนัท
แยมโรล
พาย
สินค้าเทศกาล
เครื่องดื่ม
อื่นๆ
สินค้า OTOP
สถิติผู้เข้าชมวันนี้
0ราย 
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้
0ราย 
สถิติผู้เข้าชมปีนี้
0ราย 
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด
0ราย 
ตัวแทนจำหน่าย
ฝ่ายการตลาด โทร: 053-412591 ต่อ 808


          บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการด้าน เบเกอรี่ มามากกว่า 20 ปี จนสินค้าภายใต้ ตราสินค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ และราคาจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคที่หันมาสนใจ ให้ความนิยมในการบริโภค อาหารประเภทเบเกอรี่มากขึ้น จึงถือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สำคัญ และเป็นโอกาสซึ่งช่วยให้ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสังเกตได้จากยอดขายสินค้าเบเกอรี่ของทางบริษัท ฯ และตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ

           ปัจจุบันนี้ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการขยายสาขา ในการจำหน่ายสินค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” แล้วกว่า 25 สาขา รวมถึง บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด มีร้านตัวแทนจำหน่าย รวมถึงพ่อค้า แม่ค้าที่รับสินค้าจากบริษัทฯ ไปจำหน่ายอีกกว่า 200 ราย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายในการขยายสาขา โดยตั้งเป้าหมายเพื่อขยายสาขาในรูปแบบ “ ตัวแทนจำหน่าย ” ไม่ต่ำกว่า 3 สาขาต่อปี ทั่วจังหวัดเชียงใหม่และทั่วเขตภาคเหนือ เพื่อตอบสนองความต้องการ และตอบรับกับการขยายตัวของฐานลูกค้าที่นิยมบริโภคสินค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ที่เพิ่มขึ้น
          ดังนั้นทาง บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จึงได้มีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวน “ร้านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผึ้งน้อยเบเกอรี่ ” โดยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจ และความตั้งใจที่จะลงทุนประกอบธุรกิจ กับทางบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่” เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมกับ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด  บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับกลาง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาไม่สูงจนเกินไป เป็นส่วนช่วยในการขยายช่องทางตลาดในกลุ่มดังกล่าว โดยใช้วิธีการกำหนด ราคา “สินค้าผึ้งน้อยเบเกอรี่” ซึ่งมีราคาสินค้าเริ่มตั้งแต่ 1 บาทต่อชิ้นเป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าทุกกลุ่มสามารถซื้อ “สินค้าผึ้งน้อยเบเกอรี่” ไปบริโภคได้ไม่ยาก
          นอกจากนั้น “สินค้าผึ้งน้อยเบเกอรี่” ยังมีความหลากหลาย คือ สินค้าผึ้งน้อยเบเกอรี่ที่มีให้เลือกหลาก หลายรูปแบบ มากกว่า 400 รายการ ซึ่งสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้กลุ่มลูกค้าของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” มีหลายกลุ่ม และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

 
         บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ดำเนินการธุรกิจผลิตเบเกอรี่มากกว่า 20 ปี มีฐานตลาดอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นใน ตัวสินค้าภายใต้ แบรนด์ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ที่มีอยู่จำนวนมาก อีกทั้ง สินค้าของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” มีความหลากหลาย และราคาสินค้าที่ถูกกว่า เบเกอรี่ที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไป
         บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ยังมีความพร้อม และมั่นใจในศักยภาพในด้านการผลิต สินค้า ต่างๆ ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันสมัย และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันกับรสนิยมในการบริโภคสินค้า เบเกอรี่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคสินค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” รวมถึงการรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ได้วางไว้

สิ่งที่ “ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ” ได้รับ


• สิทธิ์ในการใช้ชื่อ และตราสัญลักษณ์ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ที่มีชื่อเสียง อยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ทำให้การดำเนินกิจการมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าการทำธุรกิจของตนเอง ตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด

• ใช้รูปแบบร้าน อันเป็นเอกลักษณ์ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

• ช่วยเหลือในการออกแบบร้าน และจัดวาง Lay out สินค้าภายในร้าน รวมถึงควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างและการตกแต่งร้าน รวมถึงในเรื่องระบบต่างๆ เพื่อให้ร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” มีมาตรฐานในการดำเนินกิจการ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยทางตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ ตกแต่งร้าน

• ช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆที่มีความจำเป็นในการเปิดร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

• ช่วยเหลือในการฝึกอบรม ตัวแทนจำหน่าย และพนักงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีหลักสูตรเสริมต่างๆตามความเหมาะสมในระหว่างดำเนินการ

• ชุดฟอร์มของพนักงาน ที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

• ช่วยเหลือการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการคำนวณค่าสินค้า ยอดขาย ยอดส่วนลดยอดคืน รวมถึงการตรวจเช็คจำนวนสินค้าเข้า ออกของร้าน ตามที่บริษัทฯ กำหนด


• รับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อสินค้า ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด

• จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ เข้าตรวจเยี่ยมร้านตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการพบให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ในการวางแผนการจัดการร้าน รวมถึงการสั่งสินค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ไปจำหน่าย

• จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับ “ร้านตัวแทนจำหน่าย” ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด

• หนังสือคู่มือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวสินค้า การขาย และการบริการ ที่เป็นมาตรฐาน ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขของบริษัทฯ

• ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม และวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการจัดรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในช่วงระหว่างเปิดร้านใหม่ และในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด

• กรณี บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ รวมถึง สินค้าโปรโมชั่น บริษัทฯจะจัดส่งรายละเอียดต่างๆของสินค้าใหม่ และสินค้าโปรโมชั่น ให้ตัวแทนจำหน่ายได้ทราบ ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

• วางแผนส่งเสริมการขาย แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการขาย อย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขของบริษัทฯ


• จัดการประชุม ระหว่าง บริษัทฯ กับตัวแทนจำหน่ายรายต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปัญหา ที่เกิดขึ้น อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

• ตรวจเยี่ยมสาขา และให้คำแนะนำ ตัวแทนจำหน่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลในเรื่องต่างดังนี้
     - ความสะอาด และความเป็นระเบียบภายในร้านตัวแทนจำหน่าย
     - มาตรฐานการขาย และการบริการ ของพนักงาน
     - ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวแทนจำหน่าย
     - ประเมินมาตรฐานโดยรวม ของร้านตัวแทนจำหน่าย ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

• คู่มือในการบริหารงาน
     - คู่มือการขาย และการให้บริการ
     - คู่มือมาตรฐานสินค้า
     - คู่มือการฝึกอบรมพนักงาน
     - คู่มือการบริหารสาขา

เงื่อนไขสำคัญ มีดังนี้

• บริษัทฯ อนุญาต ให้ “ตัวแทนจำหน่าย” ใช้ตราสัญลักษณ์ และรูปแบบอันเป็น เอกลักษณ์ ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ณ สถานที่จำหน่าย ของ “ตัวแทนจำหน่าย” เท่านั้น

• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตาม “ สัญญาตัวแทนจำหน่าย ” หาก “ ตัวแทนจำหน่าย ” มีความประสงค์จะดำเนินกิจการเป็น “ ตัวแทนจำหน่าย ” โดยใช้ตราสัญลักษณ์ และรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ฯ รวมถึงเข้าทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายกับทาง บริษัทฯใหม่

• “ ตัวแทนจำหน่าย ” ไม่สามารถนำสิทธิ การเป็น “ ตัวแทนจำหน่าย ” ตกลงยินยอมหรืออนุญาต ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ หรือโอนสิทธิการเป็น “ตัวแทนจำหน่าย” ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากทางบริษัทฯ

• “ ตัวแทนจำหน่าย ” ต้องดำเนินกิจการเป็น “ ตัวแทนจำหน่าย ” สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าอื่น นอกเหนือจากสินค้าของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” แก่ลูกค้า ณ สถานที่จำหน่าย ของ “ ตัวแทนจำหน่าย” เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง บริษัทฯ

• ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการที่ “ตัวแทนจำหน่าย” ได้ตกลงยินยอมหรืออนุญาต ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ หรือโอนสิทธิการเป็น “ตัวแทนจำหน่าย” ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลใด “ตัวแทนจำหน่าย” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น


• ร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” ต้องเป็นสถานที่ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัทฯ

• การออกแบบตกแต่ง ร้าน”ตัวแทนจำหน่าย” ต้องได้รับการตรวจสอบรูปแบบ และอนุมัติรูปแบบจากทาง บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตกแต่งใดๆ

• กรณีหากมีการตกแต่งร้านอยู่ก่อนแล้ว ต้องให้ทางบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ดูรูปแบบร้านและทำการปรับปรุงให้เป็นไปในรูปแบบของร้าน “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ตามที่ บริษัทฯ แนะนำก่อนเริ่มการตกแต่ง

“ตัวแทนจำหน่าย” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการตกแต่งร้านทั้งหมด

• ต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆตามที่บริษัทฯกำหนด

• ต้องดูแลเรื่องความสะอาดภายในร้าน ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด


• พนักงานขาย ภายในร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ในพื้นที่จัดจำหน่ายของ บริษัทฯ ตามที่กำหนดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยจะต้องได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯว่าผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

• พนักงานขาย ภายในร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” ต้องแต่งกาย ตามรูปแบบที่ บริษัทกำหนด

• พนักงานขาย ภายในร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกฎเกณฑ์ ในด้านการขาย และการบริการ ตามที่บริษัทฯกำหนด


“ ตัวแทนจำหน่าย ” ต้องขายสินค้า ตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ยกเว้น ในกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัทฯเป็นกรณีไป

• สินค้าที่จำหน่ายภายในร้าน “ตัวแทนจำหน่าย” ต้องเป็นสินค้าที่ทาง บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามนำสินค้าอื่นมาจำหน่าย โดยไม่ได้แจ้งขอความยินยอมจากบริษัทฯ

“ ตัวแทนจำหน่าย ” ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่ทางบริษัทฯจัดขึ้น ซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดกับสมาชิกของ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ด้วย

“ ตัวแทนจำหน่าย ” ต้องตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่จัดจำหน่ายภายในร้าน “ ตัวแทนจำหน่าย ” อย่างสม่ำเสมอ

“ ตัวแทนจำหน่าย ” ต้องใช้ภาชนะบรรจุสินค้า ต่างๆ ตามรูปแบบที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


• “ ตัวแทนจำหน่าย ” ต้องสั่งสินค้าไปจำหน่าย ตามระเบียบและวิธีการ ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

• สินค้าที่ใช้ เครื่องหมายทางการค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่”(เฉพาะตัวแทนจำหน่าย)
     - สินค้าประเภทบรรจุสำเร็จพร้อมจำหน่าย / ขนมหยิบชิ้น รับส่วนลด 10-30% (แล้วแต่ประเภทสินค้า)
     - สินค้าประเภทเค้กปอนด์แต่งหน้า รับส่วนลด 25%
     - สินค้าประเภทขนมชุดเบรกอาหารว่าง รับส่วนลด 10% หรือคิดในราคาเต็มจำนวนตามที่จะ ตกลงกันเป็นกรณีไป
     - สินค้าเทศกาล รับส่วนลด 10-25% (แล้วแต่ประเภทสินค้า)
• สินค้าในเครื่องหมายทางการค้า เบบี้บี เบเกอรี่ รับส่วนลด 20-25 %

• สินค้าในเครื่องหมายทางการค้า เบบี้บี เบฟเวอเรจ (น้ำส้ม) รับส่วนลด 30%

• เครื่องดื่มชงสำเร็จ จำหน่ายเป็นสูตรในราคาเต็มไม่มีส่วนลด ราคามีการปรับตามราคาทุน ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมถังแสตนเลสใส่น้ำแข็ง , เครื่อง + โถ จำหน่ายเครื่องดื่ม รวมถึงการจัดเตรียมน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มเอง

• สินค้าประเภทอุปกรณ์จำหน่าย เช่น มีดตัดเค้ก เทียนวันเกิด จำหน่ายเป็นราคาส่งไม่มีส่วนลด โดยให้ขายในราคาที่บริษัทฯ กำหนด

• สินค้าที่เหลือจากการขายสินค้าไม่หมดตามใบสั่งสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้


• กรณี การชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด ให้ชำระทันทีเมื่อมีการส่งมอบสินค้า

• การชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ของบริษัท เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ฝ่ายการเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
• ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัด ต้องมีหลักประกันเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคารรับรอง หรือตั๋วแลกเงิน ในจำนวน 2 เท่าของยอดสินค้าเฉลี่ยต่อวัน และหรือ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท


• ค่าอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้า “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ,ค่าประกัน การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลง
     - พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท/ปี
     - พื้นที่ตั้งแต่ 21 ตารางเมตร ขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท / ปี
     - ค่าใช้จ่ายทาง บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพิจารณาจากพื้นที่ร้าน รวมถึงสถานที่ตั้งของร้านตัวแทนจำหน่าย

• ค่าประกัน ตะกร้าในการจัดส่งสินค้า จำนวนใบละ 300 บาท โดยคำนวณ 2 เท่าของจำนวนการใช้ตะกร้าสูงสุด / วัน

• ค่าขนส่งสินค้า ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าโดยใช้บริการการขนส่งของ บริษัทฯ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยต้องชำระล่วงหน้าก่อนการจัดส่งในเดือนถัดไป หากในการขนส่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

• ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าชุดฟอร์มพนักงานตามแบบที่บริษัทฯกำหนด

ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร: 053-412591 ต่อ 808

กลับขั้นข้างบน

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ข่าวสาร /กิจกรรม | สาขาผึ้งน้อย | ตัวแทนจำหน่าย | ร่วมงานกับเรา | สมาชิกผึ้งน้อย| ติดต่อเรา
Copy Right © 2009 All Right Reserved บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 9 ถ.อนุบาลซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.053-412591-2 , 053-218408 , 081-5309211   info@phungnoibakery.com
Design by boboman ,mewebdd.com